Normlistesopp

 • Sorter på norske navn
 • Sorter på vitenskapelige navn
 • Giftig
 • Ikke matsopp
 • Meget giftig
 • Spiselig
 • Spiselig etter avkoking
 • Spiselig med merknad
 • Pensumslekt
 • Pensumart
 • Pensumseksjon
 • Nei
Last ned normlisten
Last ned pensumliste