“Giftparasollsopp”

Merknad

Ett norsk funn i 2017. Norsk navn er foreløpig.

Informasjon

Pensumsopp: Pensumart

Sporepulverfarge: Hvitt

Sporelag: Skiver

Levesett: Strøsopp

Årstid: Sommer og Høst

Naturtype: Eng og park og Veikanter og bynatur

Generell beskrivelse

Hatt: 2,5 - 4 cm; først klokkeformet senere flat med lav pukkel; hvit med små tette, rødbrune skjell; mørkest på midten
Skiver: Frie; hvite
Stilk: 2-3,5 x 0,6-0,9 cm; lys brun og glatt øverst; mørkere brun og skjellet nederst
Sporepulver: Hvitt
Voksested: Parker, hager og veikanter, gjerne på muldrik jord i løvkratt; er også angitt fra sanddyner blant gress