Blek piggsopp

Spiselig

Hydnum repandum

Informasjon

Pensumsopp: Ja

Sporepulverfarge: Hvitt

Sporelag: Pigger

Levesett: Sopprot

Årstid: Sommer og Høst

Naturtype: Barskog og Løvskog

Generell beskrivelse

Hatt: 5-15 cm, hvelvet, uregelmessig; hvit til gulhvit; tørr; fast; kjøttfull
Pigger: Nedløpende; hvitaktige, ulike lange
Stilk: 3-7 x 1-4 cm; ofte sidestilt; hvit til gulhvit
Voksested: I løv- og barskog
Ofte flere sammenvokst.