Personvernerklæring

Norges sopp- og nyttevekstforening og medlemsforeningen du tilhører sender med jevne mellomrom ut informasjon om turer, kurs og lignende på e-post til våre medlemmer og andre interesserte. Det håper vi at du setter pris på, og bruker tilbudene.

Nyhetsbrevene er det lett å avslutte abonnementet på selv. Vi passer på kontaktopplysningene dine og gir dem aldri videre til noen andre.

Om du likevel ønsker å få fjernet e-postadressen permanent, så send beskjed til post@soppognyttevekster.no.

Vi jobber med en mer komplett personvernerklæring.

Kontakt daglig leder Pål Karlsen om du har spørsmål.

pal@soppognyttevekster.no
932 24 377