Vintersopptreff

Vintersopp Flammulina velutipes Foto: Jim-Andre Stene

Vintersopp Flammulina velutipes Foto: Jim-Andre Stene

Vintersopptreffet er en mykologikonferanse for soppinteresserte fra hele Norge, både fagmykologer og amatører.  Soppeksperter fra inn- og utland deler opplevelser og forskning fra det siste året. I tillegg er det flere stands med sopprelaterte produkter for salg. Vintersopptreffet arrangeres hvert år den andre helgen i februar på Universitet i Oslo,  Blindern. Vintersopptreffet arrangeres av Norges sopp- og nyttevekstforbund. Påmeldingen åpner mot slutten av året og programmet rundt årsskiftet hvert år.

I 2019 hadde vi ny deltakerrekord med 235 påmeldte.  Her kan du se programmet.    Nytt i år er også at vi gjorde opptak av alle foredragene (lyd + powerpoint), som vi legger ut i løpet av februar, etter at vi har fått redigert bort småbiter som ikke kan legges ut helt åpent.  Følg med på vår Vimeo-kanal “Vintersopptreffet