Ressurser for medlemsforeningene

Styrearbeid

Håndboken og normalvedtekter er utdatert og oppdatering vil ferdigstilles i 2020. 

Kontakt forbundsleder Pål Karlsen pal@soppognyttevekster.no mob. 932 24 377 FØR utdaterte versjoner brukes!

Håndboka

Normalvedtekter

Mal for årsregnskap.pdf

Mal for årsregnskap. xls