Våre fora, råd og utvalg

Fagmykologisk råd

Fagmykologisk råd (FMR) består av fagmykologer, naturvitere og personer med toksikologisk kompetanse. De har ansvar for å opprettholde og vedlikeholde normlisten for sopp, pensumlisten for prøve for soppsakkyndige og utnevner eksaminatorer og sensorer til prøve for soppsakkyndige. FMR utnevnes av styret i Norges sopp- og nyttevekstforbund og har følgende medlemmer:

Gro Gulden (leder)

Anna-Elise Torkelsen

Even W. Hanssen

Klaus Høiland

Kolbjørn Mohn Jenssen

Kristin Opdal Seljetun

Du kan kontakte FMR via e-postadressen fmr@soppognyttevekster.no.

Kjukelaget

Kjukelaget er et forum for de som er interessert i kjuker og andre vedboende sopper. Formålet med Kjukelaget er å øke kunnskapen om våre poresopper, og å arbeide for et biologisk mangfold ved blant annet å kartlegge forekomster av de forskjellige artene. Kjukelaget arrangerer en eller to helgeekskursjoner hvert år, samt kurs og andre treff etter behov og interesse. Medlemskap i Kjukelaget er gratis og åpent for alle medlemmer av Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Terje Spolén Nilsen (leder)

Edvin Johannesen

Gaute Mohn Jenssen

Tom Hellik Hofton

Siri Lie Olsen

Erik Kagge

Kristian Seres

Du kan kontakte Kjukelaget via e-postadressen kjukelaget@soppognyttevekster.no. Du finner hjemmesiden til Kjukelaget på kjukelaget.soppognyttevekster.no.

Forum for soppfargere

Forum for soppfargere er et forum for deg som er interessert i soppfarging. Formålet med forum for soppfargere er å inspirere hverandre, dele erfaringer og eksperimentere med bruk av sopp og kjemikalier. Det arrangeres et årlig soppfargertreff. Medlemskap i forum for soppfargere er gratis og åpent for alle medlemmer av Norges sopp- og nyttevekstforbund. Forum for soppfargere-utvalget har følgende medlemmer:

Anna-Elise Torkelsen (leder)

Grete Hollerud

Gry Handberg

Inger Walker

Lise Walter

Du kan kontakte FSF via e-postadressen soppfargere@soppognyttevekster.no. Du finner hjemmesiden til Forum for soppfargere på soppfargere.soppognyttevekster.no.

 

Forum for soppfargere har følgende regionskontakter:

Akershus øst/Østfold/utlandet: Trine Parmer

Buskerud: Gunvor Bollingmo

Hedmark/Oppland: Astrid Schjellungen

Nord-Norge: Cathrin Nikolaisen

Oslo/Akershus vest: Toril Deildok

Trøndelag/Møre: Thyra Solem

Vestfold/Telemark/Agder: May Berthelsen

Vestlandet: Betsy Wuestman Samuelsen