Hvem er vi

Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) er en landsomfattende sammenslutning av 36 foreninger over hele landet med nær 5000 sopp- og nyttevekstinteresserte medlemmer. Vårt formål er å øke interessen for og kunnskapen om sopp og ville nyttevekster. Vi er en friluftsorganisasjon som ønske å få folk ut i naturen for å oppleve gleden ved sanking, og vi er en biologisk forening som arbeider for å bevare artsmangfoldet i naturen. NSNF har tradisjoner tilbake til 1902.

Et portrett av en smilende mann med briller og lyst hår.

Pål Karlsen

Daglig leder

932 24 377

pal@soppognyttevekster.no

Jeg jobber med: ledelse, økonomi, utviklingsarbeid

Et portrett av en smilende kvinne med langt mørkt hår mot en teglsteinsbakgrunn.

Lene Johansen

Redaktør i Sopp og nyttevekster / Soppkontrollkoordinator

938 23 663

lene@soppognyttevekster.no

Jeg jobber med: planlegging, produksjon og utgivelse av medlemsbladet, Sopp og nyttevekster, tilrettelegging for fysisk og digital soppkontroll og kommunikasjon på forbundets digitale kanaler.

Andre Mesel

Utvikler

988 48 042

andre@nettbrygga.no

Jeg jobber med: jobber med nettsiden, og andre ting

Styret

Steinar Weseth (Buskerud sopp- og nyttevekstforening)

Styreleder 2020-2021

950 31 010

steiwe@online.no

Steinar  ( 1947 ) er oppvokst på  Ås i Akershus og bor på gård på Konnerud i Drammen kommune.  Han er pensjonist og har sin yrkesbakgrunn fra landbruket og  domstolene. Han har vokst opp i et miljø hvor bruk av og høsting i naturen både var naturlig og vanlig.  Naturinteressen har han tatt med seg videre i sitt voksne liv. Han ble medlem i 1976, men det er først etter årtusenskiftet at han har vært aktiv i styre og stell i lokalforeningen.  Hovedinteressen er sopp. Han er soppsakkyndig fra 2012 og er for tiden soppansvarlig styremedlem i lokalforeningen.  Han ser store muligheter for videre vekst  og er opptatt av å arbeide for at forbundet  blir et enda bedre verktøy til støtte for lokallagenes og medlemmenes  utvikling og aktiviteter.

Kari Blikra (Jærsoppen)

Nestleder

454 11 730

kablikra@online.no

Kari Blikra (1957), bor i Stavanger og har plukket matsopp helt siden hun lærte om kantarell, piggsopp, rørsopp, kremler og risker på skolen i 8. klasse. Det var høsten 1972 og hele familien ble bitt av basillen. Ved å lese i soppbok og få nye sopper kontrollert av Randi Haukebø som hadde soppkontroll i Stavanger, ble kunnskapen om sopp stadig utvidet.

 
Hun meldte seg inn i Jærsoppen i 1993 og ble soppsakkyndig i 1994. Selv om hun er interessert i nyttevekster og sanking av bær er det soppen som hele tiden har vært hennes hovedinteresse. Hun har vært aktiv med soppkontroll, turleder, kurs for nybegynnere, kartlegging og kartleggingskurs. Kartlegging av sopp begynte hun med i 2003 og nå gleder hun seg til å bli pensjonist slik at hun kan konsentrere seg mer om det.
 
Hun har sittet i Jærsoppens styre i flere perioder og ser fram til å engasjere seg mer i det organisatoriske arbeidet for forbundet.

Gjertrud Jensen (Bergen sopp- og nyttevekstforening)

Styremedlem 2019-2021

959 72 792

gjertrudj@hotmail.com

Gjertrud Jensen (1974) bor på Os sør for Bergen og jobber som marinbiolog ved havforskningsinstituttet. Hun er vokst opp i Mo i Rana og har fått interessen for natur og miljøvern inn med turer i fjell og fjære med familien. Hun tok sitt første soppkurs i 1994 og plukket kantarell og piggsopp til matauk. Fra 2009 har hun vært et meget aktivt medlem i Bergen sopp- og nyttevekstforening på både sopp- og nyttevekstfronten, med styreverv og soppsakkyndigeksamen i 2013. Hennes motto er sank med fornuft og kartlegging passer for alle.

Eva Bestvold (Trondheim sopp- og nyttevekstforening)

Styremedlem 2019-2021

452 92 417

Eva@tsnf.no

Eva er medlem i Trondheim sopp- og nyttevekstforening og har vært soppsakkyndig siden 2017.

placeholder

Kari Riddervold (Tromsø soppforening

Styremedlem

kari.riddervold@natournor.com

Kari er leder i Tromsø soppforening og har vært soppsakkyndig siden 1997.

Johs Kolltveit (Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening)

Styremedlem 2020-2022

932 09 894

johs.kolltveit@outlook.com

Johs. Kolltveit (1949), bur i Oslo, men født og oppvaksen i Hardanger. Der var det ingen som plukka sopp, sopp var farleg både for dyr og menneske. Soppinteressa vart vekt i byrjinga på 70- talet då han kom til Oslo for å studera økonomi. Arbeidar no i Norges forskingsråd. Johs lærte masse om sopp ved å vera «floge på veggen» på soppkontrollen i Basarhallane på Youngstorget der Anna Elise Torkelsen og Inger Lise Østmo kontrollerte sopp. Seinare vart Johs. medlem i Nyttevekstforeningen, og som medlem av styret i ein periode. Tok soppsakkunnigeksamen i 2003 og har sidan vore både turleiar og soppkontrollør. Leiar for styret  for Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening frå 2007 til 2014, styreleiar for Norges sopp- og nyttevekstforbund frå 2016 til 2018, og fortset no eitt år som varamedlem for å sikre kontinuiteten. Vil gjerne vera med og bidra til å implementera Strategiplanen for NSNF som det «gamle» styret jobba mykje med. Overtydd om at NSNF har eit stort potensiale for vekst. Det gjeld å få dei yngre generasjonane bort frå mobiltelefonen og med  ut på jakt etter skogens gull og andre gode opplevingar.

Trond Berg-Hansen (Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening)

Varamedlem 2019-2020

901 52 957

aberg-ha@online.no

Trond er medlem i Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening og har vært soppsakkyndig siden 2013.

placeholder

Emilie Gjærum (Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening)

Varamedlem 2019-2020

470 59 295

em_gj@hotmail.com

Emilie er medlem av Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening og har vært soppsakkyndig siden 2014.

placeholder

Dabao Lu (Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening)

Varamedlem

dabao_lu@hotmail.com

Dabao er medlem av Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening og har vært soppsakkyndig siden 2011. Han er også med i Fagmykologene.