Årsmøte

Årsmøtet er Norges sopp- og nyttevekstforbunds høyeste myndighet.  Det holdes vanligvis i april og antall delegater avgjøres av medlemstallet til hver enkelt medlemsforening.  Men alle medlemmer av forbundet kan delta med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.   Innkalling til årsmøte med årsmøtepapirer sendes ut minst tre uker på forhånd og forslag som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må sendes styret innen utgangen av februar.  Nærmere detaljer kan du se i vedtektene. Årsmøtet for 2020 blir i Oslo på søndag 26. april, med organisasjonssamling dagen før.  Her finner du informasjon om arrangementet.