Vil du bli turleder?

Forbundet opplever en kraftig økende interesse for nyttevekster og alle kurs og turer fylles raskt opp. Derfor ønsker vi kontakt med deg som allerede kan mye om planter, som kan bidra på kurs og turer sammen med en av våre turledere. Vi utvikler nå også et eget kurs for utdanning av nyttevekstkyndige, etter mønster av opplegget for soppsakkyndige. Hvis du er interessert i å delta på et slikt kurs, meld fra til post@soppognyttevekster.no.