Revebjelle

Meget giftig

Digitalis purpurea

Informasjon

Pensumplante: Ja

Familie: Maskeblomstfamilien

Sesong: Sommer

Naturtype: Veikant og bynatur, Løvskog og Barskog

Generell beskrivelse

Navn/betydning: Digitalis latin digitus – finger. Navn på revebjelle hos Leonard Fuchs. Purpureus betyr purpurrød.

Beskrivelse: To- eller flerårig, 60-150 cm høy. Det første året dannes en bladrosett. Stengel uten grener, dunhåret. Blad eggrunde til lansettformet, spisse, på lange skaft, gråhåret på undersiden. Lang klase med purpurrøde klokkeformete blomster, vanligvis med flekker og hår innvendig.

Voksested: Skogkanter, berg og rasmark, veikanter og skrotemark.

Utbredelse: Vanlig i kyst- og fjordstrøk fra Telemark til Nord-Trøndelag. Forvillet fra hager mange steder på Østlandet.

Innholdsstoffer: Hjerteaktive glykosider, blant annet digitoxin. Dessuten organiske syrer og garve-stoffer.

Sesong: Blomstrer i juli til august.

Spiselige plantedeler og bruk: Ingen. Planten er meget giftig. 12 -18 gram friske blader kan være dødelig dose for en voksen person.

Forvekslingsart: Om våren kan revebjellerosetter forveksles med bladrosettene til storklokke Campanula latifolia. Storklokke har melkesaft i bladene, og ved bladrosettene ses rester av fjorårets fruktstand, en kapsel som minner om en saltbøsse.