Giftkjeks

Meget giftig

Conium maculatum

Merknad

Coniin ble påvist allerede i 1827 og var det første alkaloidet som ble fremstilt syntetisk i 1886. I oldtiden ble giftkjeks brukt som gift- og medisinplante. Uttrekk av planten ble brukt i passende doser mot forskjellige sykdommer og i sterkere doser til henrettelse av forbrytere. Symptomer ved forgiftning: Giften fremkaller sterke kuldefornemmelser og det sprer seg en lammelse fra føttene og oppover i kroppen.
Et annet navn på giftkjeks er skarntyde.

Informasjon

Pensumplante: Ja

Familie: Skjermplantefamilien

Sesong: Vår og Sommer

Naturtype: Veikant og bynatur og Eng og park

Generell beskrivelse

Navn/betydning: Conium av gresk koneion. Konos betyr svimmelhet, eller kone, som betyr dødelig. Maculatum – med flekker.

Beskrivelse: Toårig plante, 50-150 cm høy, som kan minne om hundekjeks, men giftkjeks har glatt, rødflekket stengel. Nedre blad er større og mørkere grønne enn hos hundekjeks og helt glatte. Runde bladstilker. Kronblad hvite, storsvøp mangebladet med lansettformete, nedbøyde blad, småsvøp fåbladet. Frukt eggformet med ujevne, buktete ribber.

Voksested: Innført ugress på frisk og fuktig jord på avfallsplasser, i åkre og veikanter.

Utbredelse: Sjelden, men funnet nord til Nordland (Bodø).

Lukt og smak: Gjennomtrengende, vond lukt. Sterkest lukt på solvarme dager.

Innholdsstoffer: Inneholder flere beslektete gift-stoffer, alkaloider, så som coniin.

Sesong: Mai til august.

Spiselige plantedeler og bruk: Ingen. Hele planten svært giftig, især fruktene.

Forvekslingsart: Hundekjeks Anthriscus sylvestris. Hundekjeks er Norges vanligste skjermplante.