OBS! Er du medlem?

For å få medlemspris, må du være
Foreningene kan bestille på e-post til post@soppognyttevekster.no

Mykologiens historie i Norge

Ordinær pris: 100kr

Finn-Egil Eckblad (udatert, 90-tallet). Om soppforskningens historie i Norge, fra noen spede tegn på 1600-tallet frem til omtrent 1950. Eget kapittel om Axel Blytt.  OBS: Svært begrenset beholdning. Porto kommer i tillegg.

Category: