OBS! Er du medlem?

For å få medlemspris, må du være
Foreningene kan bestille på e-post til post@soppognyttevekster.no

Kurs for utdannelse av soppsakkyndige

Ordinær pris: 400kr

Dette kurskompendiet som inneholder våre vanligste sopper, er grunnlaget for utdanning av våre soppsakkyndige. Kompendiet er oppdatert i 2017 og følger den reviderte pensumlisten som er grunnlaget for “Prøve for soppsakkyndige” i 2018. Dette er en fin soppbok også for deg som ikke skal gå på kurs. Her får du en enkel oversikt over spiselige og giftige arter, så vel som de andre vanlige artene som ikke er matsopp. Kompendiet er fullt oppdatert etter NSNFs normliste. Inger Anne Lysebraates kjente akvareller er komplettert med instruktive fargefoto av artene. Teksten er utarbeidet av Anna-Elise Torkelsen og Kolbjørn Mohn Jenssen. Kompendiet er i A4 format, hendig spiralinnbundet med plastbelagt omslag og det består av 134 sider. Porto kommer i tillegg.

Category: