OBS! Er du medlem?

For å få medlemspris, må du være
Foreningene kan bestille på e-post til post@soppognyttevekster.no

Agarica mykologisk tidsskrift

Ordinær pris: 350kr

AGARICA er forbundets mykologiske tidsskrift. Det kommer en gang i året.  Her publiserer vi fagfellevurderte originalartikler innen alle aspekter av mykologi.  Det kan være forskningsartikler, oversiktsartikler og korte forskningsartikler. I tillegg publiseres også (uten fagfellevurdering) populariserte utgaver av mer omfattende forskningsartikler, kortere notiser og bokanmeldelser. AGARICA inneholder bidrag på norsk, svensk, dansk og engelsk.  Publisering i Agarica gir publiseringspoeng for vitenskapelige artikler  i Norge. Ønsker du å abonnere på AGARICA?   Send melding til  post@soppognyttevekster.no eller ring 922 66 276.  Abonnement koster per utgave  kr 250,- inkl. porto for medlemmer, kr 300,- inkludert porto for ikke-medlemmer og kr 400,- inkludert porto for institusjoner.   Det legges på kr 100,-  for betalingsomkostninger og ekstra porto for abonnenter med adresse  i utlandet.

 

Prisene på denne siden gjelder nyeste nummer av AGARICA. For eldre utgaver gjelder egne priser. Kontakt administrasjonen.

Category: