Nettkurs

Soppsakkyndigkurs

Inkluderer levetidstilgang
Pris: 0,- kr Ta dette kurset
Forutsetninger

Ingen

Mål:

Etter gjennomgått kurs kunne fremstille seg til Prøve for soppsakkyndige.

Målgruppe:

Først og fremst de som ønsker å avlegge Prøve for soppsakkyndige

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset er et 40 timers kurs som holdes over to helger eller som ukeskurs (søndag-lørdag). Først ett år etter gjennomgått kurs kan Prøve for soppsakkyndige avlegges. NSNF er i gang med en revidering av retningslinjene for dette kurset. Be derfor om oppdaterte opplysninger om du ønsker å publisere ditt kurs før slutten av februar. Mvh daglig leder Pål Karlsen pal@soppognyttevekster.no tlf nr 932 24377

1. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Hvilke forkunnskaper har kursdeltakerne? Soppenes hovedgrupper. Rørsopper.

Stikkord:

Hvilke soppgrupper er pensum. Morfologi/anatomi/økologi (sidene 6-9 i kompendiet). Rørsopper (18-29). Orientering om neste dags ekskursjon.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesninger og demonstrasjon av frisk materiale.

Problemstillinger:

Rørsopper og matverdi.

2. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Ekskursjon.

Stikkord:

Vekt på innsamling av rørsopper, kremler, risker og fluesopper.

Arbeidsform og gjennomføring:

Ekskursjon

3. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 1

Tema:

Sortering av innsamlet materiale. Generelt om skivesopper. Inndeling etter sporepulverfarge. Slektene kremler, risker og fluesopper.

Stikkord:

Generelt om skivesopper (10-16), kremler (30-32), risker (33-39), fluesopper (40-44). Orientering om neste dags ekskursjon.

Arbeidsform og gjennomføring:

Sortering av eget materiale, bestemmelsesøvelser. Forelesninger og demonstrasjon av friskt materiale.

Problemstillinger:

Matverdi hos kremler, risker og fluesopper. Hva skiller kremler og risker? Bruk av “kremleprøven”. Giftige fluesopper.

4. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 1

Tema:

Ekskursjon.

Stikkord:

Vekt på innsamling av hvitsporete slekter.

Arbeidsform og gjennomføring:

Ekskursjon.

5. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 1

Tema:

Sortering av innsamlet materiale. Hvitsporete slekter som gjenstår.

Stikkord:

Parasollsopper (45-46), vokssopper (54-59), musseronger (60-71), seigsopper (nelliksopp 52), lakssopper (53), falsk kantarell (51), honningsopper (47), traktsopper (48-50).

Arbeidsform og gjennomføring:

Sortering av eget materiale, bestemmelsesøvelser. Forelesninger med demonstrasjon av friskt materiale.

Problemstillinger:

Hvilke sopper i det innsamlete materialet er spiselige, uspiselige, giftige?

6. samling

Timer med lærer: 3

Tema:

Rødsporete slekter, brunsporete slekter.

Stikkord:

Melsopper (72), rødsporesopper (73), skjermsopper (74), slørsopper inkl. rimsopp (78-81), reddiksopper (82), trevlesopper (83-84), skjellsopper (75-76), pluggsopper (84-85), klokkehatter (flatklokkehatt 77). Informasjom om neste dags ekskursjon.

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesninger og demonstrasjon av friskt materiale.

Problemstillinger:

Slektenes matverdi. Forvekslingsarter.

7. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 1

Tema:

Ekskursjon.

Stikkord:

Innsamling av all sopp man finner. Hovedvekt på brunsporete og svartsporete slekter.

Arbeidsform og gjennomføring:

Ekskursjon.

8. samling

Timer med lærer: 4

Timer uten lærer: 1

Tema:

Brunsporete slekter som gjenstår. Giftsopper og soppforgiftninger. Generelt om soppenes biologi.

Stikkord:

Hvite skivesopper – problematisk gruppe (116-117). Soppforgitninger (118-119).

Arbeidsform og gjennomføring:

Sortering av materiale., bestemmelsesøvelser. Forelesninger og demonstrasjon av friskt materiale.

Problemstillinger:

Våre farligste giftsopper. Hvordan unngå soppforgiftning.

9. samling

Timer med lærer: 4

Tema:

Svartsporete slekter. Kantareller/trompetsopper/klubbesopper/piggsopper. Røyksopper.

Stikkord:

Sjampinjoner (86-89), kragesopper (90-91), lurveblekksopper/skjellblekksopper (92-93), sleipsopper/rabarbrasopp (94-95), svovelsopper (96-97), kantareller/trompetsopper (98-100), matpiggsopper (102-103), storpigger (104), korallsopper (105-107), fåresopper (110-101), røyksopper (108-110).

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesninger og demonstrasjon av friskt materiale.

Problemstillinger:

Hva skiller sjampinjoner og hvite fluesopper? Matverdi hos sjampinjonger.

10. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 1

Tema:

Morkler og begersopper. Dyrkede og importerte sopper. Oppsummering. Stor sopp-prøve. Orientering om Prøve for soppsakkyndige.

Stikkord:

Morkler (111-113), begersopper (113). Dyrkede og importerte sopper (114-115).

Arbeidsform og gjennomføring:

Forelesninger og demonstrasjon av frikst materiela. Gjennomgang av den store sopp-prøven.

Problemstillinger:

Giftige og spiselige morkler. Hvordan opptre som soppkontrollør?

Litteratur/materiell for deltakerne:

Litteratur/materiell for deltakerne: I forbindelse med revisjon av kursplanen vil vi også gå gjennom relevant litteratur og gi anbefalinger ut fra det som til enhver tid er tilgjengelig på markedet. Kjernen i kurset vil likevel alltid være siste utgave av vårt eget kompendium: • Kurs for utdannelse av soppsakkyndige, Kolbjørn Mohn Jenssen og Anna-Elis Torkelsen (2018) ISBN 978-82-991311-7-9.

Kompendiet kan bestilles fra våre nettsider. https://soppognyttevekster.no/butikk/

I tillegg finnes en mappe på nettet der vi samler annet materiell, der du kan laste ned oppdaterte versjoner: • Powerpoint-presentasjon for kursleder • Pensumliste til Prøve for soppsakkyndige samt diverse • Retningslinjene for Prøve for soppsakkyndige

Inntil videre ligger denne mappen på https://www.dropbox.com/sh/5prxv81wd2s8fln/AABf5wwNOaijMx5ERfVAeioqa?dl=0

Krav til lærer/instruktør:

Gjennomført kurs for kursledere – soppakkyndige (kurs 1342) eller dokumentert relevant kursledererfaring

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Funga Nordica, bind 1-2. Henning Knudsen & Jan Vesterholt (eds). 2012, ISBN 978-87-983961-3-0
Pilze der Schweiz, bind 1 – 6. J. Breitenbach & F. Kränzlin, 1981-2005. ISBN ISBN 3-85604-xx-y.

Opplegg for evaluering:

Muntlig evaluering.

 

Andre liknende kurs