Faglitteratur sopp

Det er viktig å ha en oppdatert soppbok og gjerne en som er skrevet spesielt for norske forhold. Sopp er fortsatt er underutforsket fagfelt og det gjøres stadig nye oppdagelser. Bokbransjen er også blitt slik at bøkene ofte har et kort liv på markedet, og tilbudet er i stadig endring. Vi oppdaterer foran hver sesong.

 

Soppbøker i vanlig salg høsten 2019

Dette er en enkel oversikt for deg som ønsker en bok for å orientere deg i soppens verden ute i naturen. Vi har delt inn bøkene i tre grupper etter hvor mange arter de inneholder:

  • Bøker med opp til cirka 50 arter,
  • Bøker med 50 til 500 arter
  • Bøker med over 500 arter

Vi har ikke tatt med bøker der sopp bare er en del av helheten, og vi har heller ikke tatt med rene kokebøker. Generelt kan man si at det finnes flest nybegynnerbøker.

Det er ganske raskt omløp på soppbøker. Noen nye kommer til, men blir ikke trykket opp igjen etter førsteopplaget. Andre kommer i årvisse nye opplag og en sjelden gang i nyutgaver. Prisene varierer også mye, fra butikk til butikk og gjennom året. Vi har derfor ikke inkludert lenker i oversikten, det beste er å søke opp bøkene på nettet og skaffe seg en oversikt slik. Søk på «sopp» og «matsopp» og du har de aller fleste.

Vi kommer til å lenke opp titlene til våre anmeldelser i Sopp og nyttevekster.

 

BEGYNNERBØKER MED OPP TIL 50 ARTER

 

Sopp på tur (11 smakfulle og sikre matsopper)

Anne Elisabeth Scheen, Hermod Karlsen – illustratør

«Sopp på tur. 11 smakfulle og sikre matsopper» er en liten bok som passer i kurven eller sekken når du skal på sopptur. Med tekst, bilder og piktogrammer, beskriver forfatteren de 11 soppenes kjennetegn, sesong, utbredelse og voksested. Hun har også tatt med noen forvekslingsarter man bør kjenne til. De 11 soppene er sikre å plukke og spise. I boken er det også tips om konservering og oppbevaring av sopp. Anne Elisabeth Scheen er soppsakkyndig og en av landets rundt 300 autoriserte soppkontrollører. Boken er skrever originalt på norsk.

ISBN:       9788293311607

Forlag:     Gursli Berg forlag

Utgitt:      2018 (1. utgave)

Sider:       33

 

10 matsopper

Denne boken brukes som vervepremie av Norges sopp- og nyttevekstforbund. Lite format, vannavstøtende sider og spiralinnbinding gjør det til en hendig startbok. Boka beskriver 10 sikre norske matsopper og gir veiledning om typiske vekstplasser, samt oppslag og beskrivelser av forvekslingssopper. I tillegg får du om sanking, rensing og viderebehandling.

ISBN:       9788281734081

Forlag:     Exlibris media

Utgitt:       2012

Sider:       51

 

Sopp (i skog og mark).

Anna-Elise Torkelsen, Hermod Karlsen – Illustratør

I denne lommeguiden presenteres omkring 60 spiselige sopper. Soppene er naturtro illustrert med tegninger som framhever typiske trekk. Faktateksten inneholder kjennetegn, voksested, sanketid, hvilke deler du kan bruke og hvordan du kan bruke den. I tillegg viser boka forvekslingsarter og giftige arter. Boka gir også tips og råd om hvor du har lov å plukke og konservering og bruk av fangsten. Boka er en original norsk utgave fra høsten 2019 og både forfatter og illustratør er aktive i Norges sopp- og nyttevekstforbund.

ISBN:       9788241930393

Forlag:     Vigmostad Bjørke

Utgitt:      2019 (1. utgave)

Sider:       92

 

Sopp (plukk & bruk, plukk sikkert, bruk godt)

Anne Elisabeth Scheen

Dette er en bok som hjelper deg å kjenne igjen og tilberede om lag tretti ulike sopparter. Ved hjelp av enkle beskrivelser og artsbilder lærer du å sanke god matsopp på en trygg måte. Soppens matverdi og smak er beskrevet. Dessuten får du oppskrifter og tips til hvordan du kan oppbevare og bruke soppen. Du lærer også om forvekslingssopper og hvilke sopparter du må unngå. Boken er rikt illustrert. Anne Elisabeth Scheen er soppsakkyndig og en av landets rundt 300 autoriserte soppkontrollører. Boken er skrever originalt på norsk.  Boken selges i 5-pakk fra Norges sopp- og nyttevekstforbund.

ISBN:       9788293311461

Forlag:     Gursli Berg forlag

Utgitt:      2018 (1. utgave)

Sider:       136

 

Sopper (du kan spise)

Jens H. Petersen

SOPPER – DU KAN SPISE er en bok om nordiske matsopper. Boken presenterer omkring 40 soppgrupper, med bilder og illustrasjoner. Uspiselige dobbeltgjengere vises sammen med matsoppene, slik at artene kan sammenlignes. Boken inneholder massevis av tips til plukking og tilberedning av soppene. Jens H. Petersen har undervist om sopp ved Aarhus Universitet. Han har skrevet og illustrert tallrike bøker om sopp som er anerkjent over hele verden. Boken er skrevet på dansk og oversatt til norsk av Lars Nygaard.

ISBN:       9788253538174

Forlag:     Bonnier Publications International

Utgitt:      2018 (1. utgave)

Sider:       157

 

Matsopper (sikre å plukke – gode å spise)

Barbro Forsberg, Stefan Lindberg – fotograf

Matsopper presenteres 40 samleverdige arter – alle sikre å plukke og gode å spise. Oversiktsbilder viser soppene i sine naturlige miljøer. Boken er skrevet på svensk og oversatt av professor Leiv Ryvarden.

ISBN:       9788205511217

Forlag:     Gyldendal

Utgitt:       2018 (1. utgave)

Sider:       223

 

BØKER FOR VIDEREKOMMENDE MED 50 TIL 500 ARTER 

 

Kurs for utdannelse av soppsakkyndige

Anna-Elise Torkelsen og Kolbjørn Mohn Jenssen

Dette kurskompendiet som inneholder våre vanligste sopper, er grunnlaget for utdanning av våre soppsakkyndige. Kompendiet er oppdatert i 2018 og følger den reviderte pensumlisten som er grunnlaget for “Prøve for soppsakkyndige”. Dette er en fin soppbok også for deg som ikke skal gå på kurs. Her får du en enkel oversikt over spiselige og giftige arter, så vel som de andre vanlige artene som ikke er matsopp. Kompendiet er fullt oppdatert etter NSNFs normliste. Illustrert med Inger Anne Lysebraates akvareller og fotografier av Per Marstad m.fl. Kompendiet er i A4 format, hendig spiralinnbundet med plastbelagt omslag og det består av 134 sider..

Kan kun kjøpes i nettbutikken til Norges sopp- og nyttevekstforbund.

 

Soppboka

Gro Gulden, Per Marstad – Fotograf

Soppboka er en bruksvennlig og nyttig bok for alle som vil lære mer om sopper. Sopper som er gode matsopper, sopper som er velegnet til farging av garn og tekstiler og sopper som er giftige. Soppene i denne boka er ordnet i grupper, slik som rørsopper, skivesopper, piggsopper m.m. og innenfor disse er kjennetegnene til de forskjellige slektene, slik som kremler, sjampinjonger, musseronger og traktsopper, omtalt. Dermed er det mulig å skaffe seg en viss oversikt over de forskjellige soppene man støter på i skog og mark. Hver enkelt art som er avbildet er grundig beskrevet, og det er lagt vekt på de viktigste kjennetegnene som skiller dem fra lignende arter. I tillegg til voksested er det med informasjon om hvor i landet arten forekommer samt egnethet som matsopp. Alle farlige giftsopper i Norge er med, og for hver enkelt får du nødvendig informasjon om hvordan forgiftningen arter seg i kroppen og råd om tiltak. Gro Gulden er professor i mykologi og har vært aktiv i Norges sopp- og nyttevekstforbund i mange år. Per Marstad har vært næringsmiddelinspektør med sopp som hobby siden 1972. Han er leder i Tønsberg Soppforening og har gitt ut flere soppbøker. Boken er en norsk originalutgivelse.   Boken selges i 5-pakk fra Norges sopp- og nyttevekstforbund.

ISBN:       9788202581442

Forlag:     Cappelen Damm

Utgitt:      2018 (1. utgave)

Sider:       346

 

Sopphåndboka

Per Marstad, Lise Marstad – Illustratør

Denne boken er en håndbok med de 120 viktigste soppene i Norge (matsopper, giftige sopper, farlige “dobbeltgjengere” og de vanligste ikke-spiselige sopper). Boken dekker Norges sopp- og nyttevekstforbunds pensum for soppsakkyndige. Boken gir oversikt over hvilke sopper du kan finne forskjellige steder i skog og mark, og er rikt illustrert med fotografier. Bildene er tatt på soppenes voksested og viser både unge og gamle eksemplarer av soppen. Forfatteren Per Marstad har vært næringsmiddelinspektør med sopp som hobby siden 1972. Han er leder i Tønsberg Soppforening og har gitt ut flere soppbøker. Boken er en norsk originalutgivelse.

ISBN:       9788252933383

Forlag:     Tun

Utgitt:      2011

Sider:       200

 

Sopp

Henning Knudsen, F.H. Møller – Illustratør.

Sopp er en håndbok som omhandler alle vanlige sopper i Nord-Europa, inkludert de vanligste matsoppene. Hver art beskrives med voksested, størrelse, kjennetegn og nytteverdi. Boken er oversatt fra dansk av Inger-Johanne Sæterdal. Norsk fagkonsulent har vært Øyvind Stensrud.

ISBN:       9788202340599

Forlag:     Cappelen Damm faktum

Utgitt:      2011 (2. utgave)

Sider:       238

 

Sopp (enkel og sikker artsbestemmelse)

Peter Braun – Illustratør

Håndbok med over 160 arter. Fargekoder og symboler skal gjøre det enkelt å bestemme artene ut fra deres ytre form. Fargebilder av hver art viser karakteristiske trekk ved soppene i deres naturlige miljø. Tegninger framhever typiske trekk ved soppene. Bilder og teninger viser også arter soppen lett kan forveksles med. Symboler viser om soppen er giftig eller spiselig. Norsk fagkonsulent har vært Sigmund Sivertsen. Boken er skrevet på tysk og først utgitt på norsk i 2005. Oversatt av Jan Gausemel.

ISBN:       9788202245658

Forlag:     Cappelen

Trykkeår: 2019

Utgitt:      2005

Utgave:    1

Sider:       192

 

Den store boken om sopp

Till R. Lohmeyer og Ute Künkel

Plukking, tilberedning, voksesteder for 400 sopparter med fotografier og beskrivelser. Det ser ut som at dette er en nyutgivelse av en soppbok som har vært på markedet i mange år, selv om det står at utgivelsen er fra 2017. Oversatt fra tysk av Ann Høydalsnes og Inger Lagset Egeland har vært norsk fagkonsulent.

ISBN:       9788231613077

Forlag:     Spektrum

Utgitt:       2017

Sider:       256

 

 

MYKOLOGISKE UTGIVELSER MED FLERE ENN 500 ARTER

 

Funga Nordica

Knudsen, H. & J. Vesterholt (red)

Funga Nordica er det største referanseverket for sopp i Nord-Europa. Det inneholder oversikten med identifikasjon og nøkler til samtlige 3054 kjente nordiske sopparter innenfor skive- og rørsoppene. Kommer i to store bind på nesten 1100 sider tilsammen. Denne utgaven fra 2018 er revidert og utvidet i forhold til 2012-versjonen, med nye beskrivelser av gasteromyceter (alle buksopper inkludert trøfler) og clavaroide sopper (korallsopper, etc.). Teksten er på engelsk og utgivelsen er innbundet med strektegninger.   Bokverket selges av Norges sopp- og nyttevekstforbund.

ISBN                         9788798396130

Forlag/produsent       Nordsvamp

Utgivelsesår              2018 (2. utgave)

Antall sider               1083s (to bind)

 

Nordeuropas svampe 1-2

Jens H. Petersen og Thomas Læssøe

Nordeuropas svampe er med sine 1650 sider det hittil mest omfattende europeiske verk for den brede offentlighet. De to bindene omhandler 2800 sopparter med over 10.000 bilder og beskrivelser av den enkelte art inkludert forvekslinger. Bokverket kom høsten 2019 i samtidig utgave på dansk og engelsk og er skrevet av to av Skandinavias mest erfarne mykologer. Her er en smakebit på bokverket.  NSNF forhandler om å få selge bokverket i Norge.  Spør om status.

ISBN:             9788702176162

Forlag:            Gyldendal

Utgitt: 2019 (1. utgave)

Antall sider:1650