Vintersopptreffet 2019

Praktisk info

Fra: 09.02.2019 09:00

Til: 10.02.2019 17:00

Adresse: Universitetet i Oslo, Sem Sælands vei 7, 0371 Oslo, Norge

Forening: NSNF

Region: Landsdekkende

Pris fra: Kr 750

Antall plasser: 235

Ingen plasser igjen, men sett deg opp på venteliste

Arrangementet er allerede ferdig

Bli oppdatert på opplevelser og forskning fra soppåret som gikk!

PÅMELDINGEN ER STENGT, VI HAR IKKE FLERE PLASSER.  GI BESKJED TIL POST@SOPPOGNYTTEVEKSTER.NO OM DU VIL HA BESKJED OM EN PLASS BLIR LEDIG.

 

Vintersopptreffkomiteen er ferdig med årets program. Det inneholder klassikere som årets rapport fra forgiftningsfronten, siste nytt om forskningen på mycel, også kalt wood wide web, flere foredrag om soppsystematikk og hvordan den endres i takt med genetiske analyser, rapport fra nordisk sopptur i Sibir, foredrag om hvordan tørke påvirker soppen og artskunnskap om rørsopper og beitemarkssopper. Blir du med på en helg med soppfolk fra inn- og utland?

Vintersopptreffet arrangeres i Helga Engs hus på Universitetet i Oslo, Blindern.  Adressen er Sem Sælands vei 7, 0371 Oslo.  Det er på samme sted som i 2018.

Lørdag 9. februar

09:00: Registrering/kaffe/te

09:40: Velkommen, praktiske opplysninger

09:55: Siste nytt fra “under torva”: DNA-analyser av skogsjord, wood wide web med Anders Dahlberg

10:40: Spennende arter og eksempler på hvordan kartleggingen kommer til nytte, og kåring av årets kartlegger med Edvin Johannesen og Even Woldstad Hanssen

11:20: Kaffepause

11:50: Medlemmenes fem minutter:  Inger-Lise Fonneland: Sopptur på ‘kjedelig’ fattig myr i 2018

11:55: Soppherbariet informerer med Katriina Bendiksen og Karl Henrik Larsson

12:05: Forbundets 5-minutter

12:20: BirdID og SoppID, en god ide! Med Magne Husby, Nord Universitet og BirdID

13:00: Lunsj

14:00: Tørkeår før og nå, klimaendringer og soppenes økologi med Egil Bendiksen

14.40: Sopp på haiketur med Rannveig M. Jacobsen

14:45: Fungus wars med Lynne Boddy

15:30: Kaffepause

16:00: Opprinnelsen til ektomykorrhiza i slekten Amanita (fluesopp) med Inger Skrede

16:30: DNA-basert opprydning i Hydnellum (brunpigger) og Sarcodon (storpigger) med Karl Henrik Larsson

17:00: Årets rapport fra forgiftningsfronten med Kolbjørn Mohn Jenssen

18:00: Mat og sosialt
Vi har booket et rom til oss på utestedet Brygg i Storgata 5, slik vi gjorde i fjor.  Sett av kvelden allerede nå,  så tar vi en booking-runde nærmere arrangementet om hvem som vil være med.  Pop-up-kjøkkenet på Brygg  vil ha en spesialmeny med tanke på soppfolk denne kvelden, som vi bør forhåndsbestille.  Men det er ingen “spiseplikt” og alle kjøper drikke som man selv ønsker.   Det sosiale er det viktigste.

Søndag 10. februar

09:00: Registrering/kaffe/te

09:30: Rødsporesopper i grasmarker – noen erfaringer fra det norske Entoloma-prosjektet 2015-2017 med John Bjarne Jordal

10:15: Advantages of travelling by tube med Lynne Boddy

10:45: FFS rapport fra internasjonalt soppfargersymposium 2018 med Anna-Elise Torkelsen

11:00: Kaffepause

11:30: Shaking the phylogenetic tree; new genera and new species of basidiomycetes med Bálint Dima

12:15: Sopp i naturvernets tjeneste gjennom 40 år i Sverige med Anders Dahlberg

12:45: Hva skjer på Høstsopptreffet 2019 med Romerike sopp- og nyttevekstforening ved Anja Helgestad

13:00: Lunsj

14:00: Ugreie arter til eksamen og på kontroll med Tor Erik Brandrud, Klaus Høiland og Kolbjørn Mohn Jenssen

14:30: Hva skjer II: Nordic Mycological Congress 2019, Stord og Cortinarius-kongress 2019 Valdres med Anders Wollan og Tor Erik Brandrud

14:45: Soppene nederst i treet med Klaus Høiland

15:20: Kaffepause

15:50: Tur til «wild-west» Sibir: Russisk(-nordisk) soppkongress i Tomsk med Lene Johansen og Tor Erik Brandrud

…og blant bjørner og bartrær i Altai med Tor Erik Brandrud

16:25: Kitchen friends and enemies: frequent and rare Boletaceae (rørsopper) in Hungary med Bálint Dima

16:55: Takk for nå, skjemalevering – og vel hjem

Priser for deg som er medlem:

Kr 750,- for hele helgen inkludert lunsj begge dager

Kr 400,- for én dag inkludert lunsj.

 

Priser for deg som ikke er medlem:

Kr 850,- for hele helgen inkludert lunsj begge dager

Kr 500,- for én dag inkludert lunsj.

 

Vi håper du blir med på en matbit og sosialt på Brygg på lørdag etter vi avslutter for dagen.