Slimsopper (myxomyceter) i Norge 

Praktisk info

Fra: 06.05.2020 20:00

Til: 06.05.2020 21:30

Forening: NSNF

Region: Landsdekkende

Pris medlem: Gratis:

Pris ikke-medlem: Gratis:

Antall plasser: 240

Antall plasser igjen: 128

Arrangementet er allerede ferdig

Nettforedrag med Eddi Johannesen og Per Vetlesen

KL 17:00   PÅMELDINGEN ER NÅ STENGT.

Vårt mykologiske tidsskrift Agarica har nettopp kommet ut med et spesialnummer om slimsopper (myxomyceter) i Norge.   Det er et formidabelt arbeid som Eddi Johannesen og Per Vetlesen har brukt mange år på å få til.  Her presenterer de 130 myxomycet-arter og 8 varieteter som nye for Norge, samt nye funn av 43 arter som tidligere er rapportert fra Norge, men som ansees sjeldne i regionen. Det presenteres også en komplett sjekkliste over Norges myxomyceter (363 arter).

Eddi og Per gir dere en introduksjon til slimsoppenes fasinerende verden og hvordan man finner dem.  Slimsoppene ble før regnet til soppene, men er nå satt i samme rike som en del encellete amøber.  De  skiller seg fra sopp bl.a. ved å ha selvbevegelige amøbestadier (plasmodier) og ved å kunne fordøye matpartikler. De fleste slimsopper lever på bark av levende trær eller planterester og ernærer seg av levende bakterier eller soppceller eller av rester av dødt organisk materiale.

Forståelsen av de enkelte myxomycet-arters rolle og betydning i forskjellige biotoper er mangelfull. Svært få myxomyceter figurerer dermed på verdens rødlister. Potensialet for ytterligere å øke kunnskapen om myxomycetenes utbredelse, økologi og betydning er stort. Denne spesialutgaven bidrar i seg selv til slik kunnskap, men vil også kunne bidra til økt interesse og kartleggingsaktivitet blant ivrige amatører. Likeledes er artikkelen en kilde til informasjon om belagte funn av sjeldne arter og taksonomisk vanskelige grupper, noe som kan bidra til avklaring eller revisjon av slike arter eller artsgrupper. Flere av funnene er allerede sendt for sekvensering til grupper som arbeider med slektsrevisjoner.

Edvin Johannesen er utdannet biolog med spesialisering i mykologi. Han skrev sin hovedoppgave om Norges slimsopp i 1982 og har siden publisert vitenskapelige artikler og holdt en rekke foredrag om slimsopp.

Per Vetlesen er utdannet skogingeniør og pedagog. Han har gjennom 35 år undervist ved landbruksskole i fagene skogbruk og friluftsliv. De 10 siste årene har han kartlagt og studert slimsopp.

Kjøp utgaven.

Kjøp en digital versjon av utgaven.

 

Om møtet:

Møtet vil bli arrangert i videokonferanseprogrammet Google Meet. Informasjon om hvordan du logger deg på vil bli sendt ut tre timer før møtestart. Har du ikke fått påloggings-informasjon, sjekk først søppelposten din og så ta kontakt med møteleder på den oppgitte mailadressen.

Google Meet fungerer i nettleserne Chrome og Safari. Det er også mulig å bruke en app på mobiltelefonen. Du finner appen på Google Play eller Appstore.  Blir du spurt om møtekode, så oppgi lenken du har fått i mailen som sendes ut før møtestart.

Møtet begynner presis.  Vi regner med å holde på cirka halvannen time.

PS! Pass på å skrive inn e-postadressen din riktig. Vi har lagt merke til at vi har fått en del e-poster i retur fordi adressen er feil.