Samling for soppsakkyndigansvarlige 2020

barn som utforsker sopputstilling, soppkontroll i bakgrunnen

Praktisk info

Fra: 14.03.2020 09:00

Til: 15.03.2020 15:00

Adresse: Schweigaards gate 34E, 0191 Oslo, Norway

Forening: NSNF

Region: Landsdekkende

Pris medlem: Gratis:

Dette arrangementet er kun for medlemmer.
Bli medlem her

Ledere

Arrangementet er allerede ferdig

Avspark på soppsesongen 2020

Programmet for årets soppsakkyndigsamling klart!

I utgangspunktet er det foreningens soppsakkyndigansvarlig eller en stedfortreder som skal delta på denne samlingen. Vi vet allerede om et par soppsakkyndigansvarlige som ikke har anledning til å delta denne helgen. Da bør styret utpeke en stedfortreder, slik at foreningen får med seg innholdet i det vi skal gå igjennom og delta i diskusjonene og vedtakene som skal gjøres denne helgen.  Medlemmene i Fagmykologisk råd er velkommen til å delta. Vennligst gi beskjed om at du kommer med å melde deg på, slik at vi er sikker på å ha tilstrekkelig mat til alle.

Vi gleder oss til å se dere på Norsk Restaurantskole i Landbrukskvartalet på Grønland!

Lørdag

9:00      Innsjekking, kaffe og sosialt

10:00    Velkommen

10:15    Bli kjent

10:30    Innsatsområdet feltmykologi i startgropen. Steinar Weseth

11:00    Turmat i bakgården, lag din egen lunsj!
Vi sørger for alt du trenger, inkludert instruksjoner.

13:00    Lunsj

14:00   Turdramaturgi med Dagfinn Tutturen

15:30    Kaffe

15:45    Skriveverksted, hvordan lage tekster til kalenderen med Lene Johansen.
Kurs, Kontroll, tur.
Diskuter tekstene som er laget i plenum

17:00    Sertifiseringsordningen, veien videre.
Presentere undersøkelsen og diskutere form og innhold

17:30    Aperitif og sosialt

18:00    Vi går til Bruket for middag og sosialt.
Bruket ligger vegg i vegg med Norsk Restaurantskole i Schweigaardsgate 34C. Det blir ikke tid til å stikke hjemom først.

Søndag

9:00       Kaffe

10:00     Hva er egentlig en soppsakkyndigansvarlig? med Lene Johansen
Vi diskuterer hva som ligger i rollen og kommer frem til et forslag til rollebeskrivelse som skal behandles av styret og legges inn i organisasjonshåndboken.

12:00     Lunsj

13:00     Sjampinjonger i norsk natur sett gjennom genbrillene ved Øyvind Weholt.

15:00     Avslutning og avreise

Ta med PC på lørdag. Du trenger den på skriveverkstedet.

Du kan finne et kart med instruksjoner om hvor du finner kontoret, Bruket og Norsk Restaurantskole samt hotellforslag via bit.ly/NSNF-Oslo.

Refusjon/reiseregning

Prinsippet for å gjøre opp reisekostnader er at hver enkelt forening betaler alle kostnadene for sin soppsakkyndigansvarlig, og så betaler forbundet de samlede utleggene for foreningen minus egenandelene. Da kan dere gjøre det som dere selv vil internt, og gi oss en oversikt som spesifiserer:

  • Navn på deltaker/delegat
  • Totale reisekostnader (tog, fly, buss, båt, bil) per deltaker/delegat.
  • Totale oppholdskostnader (hotell, privat overnatting) per deltaker/delegat.

Om noen krever måltider refundert, må dette spesifiseres spesielt. Vi regner alle måltider som dekket i selve arrangementet, så vi må få info om eventuelle unntak.

Fyll ut refusjonsskjemaet. Det skal være oversiktlig og lett for oss å se informasjonen vi ber om. Ikke trekk fra egenandelen, det gjør vi! Send til post@soppognyttevekster.no.

Dette er prinsippene og prisene for dere som skal og kan delta. Spør om det er noe som er uklart eller konkrete problemstillinger dere vil ha luftet, vi svarer kjapt.

Deltaker 1 er foreningens soppsakkyndigansvarlig eller vara, som betaler en egenandel på kr 750 for hele helgen, inkludert kostnader til reise- og opphold
Deltaker 2 er det opp til foreningen å sende. Denne deltakeren betaler kr 1250 i egenandel for hele helgen, inkludert kostnader til reise- og opphold.
Deltaker 3: De større foreningene ønsker kanskje å også ha med en tredje deltaker. Det er i så fall OK, men da må foreningen dekke alle kostnader til reise og opphold.

NSNF bruker Skattedirektoratets trekkfrie satser som grunnlag for utbetaling av diett- og reisegodtgjørelser til tillitsvalgte og frivillige som gjør arbeid i organisasjonen.  Se detaljer her.  I tillegg legger vi disse prinsippene til grunn:

  • Det er et tak på kr 1000,- per hotelldøgn.
  • Privat overnatting dekkes  i tråd med de trekkfrie satsene, for tiden kr 435,- per natt
  • Reise dekkes med rimeligste transportløsning. Kjøring med privatbil for kortere avstander dekkes med kr 3,50,- per km.

Velkommen skal dere være!