Samling for soppsakkyndigansvarlige 2019

Blid mann som har funnet fine steinsopper i skogen

Praktisk info

Fra: 11.05.2019 09:00

Til: 12.05.2019 15:00

Adresse: Schweigaards gate 34E, 0191 Oslo, Norway

Forening: NSNF

Region: Landsdekkende

Pris medlem: Gratis:

Dette arrangementet er kun for medlemmer.
Bli medlem her

Ledere

Arrangementet er allerede ferdig

Avspark på soppsesongen 2019

Programmet for årets soppsakkyndigsamling klart!

I utgangspunktet er det foreningens soppsakkyndigansvarlig eller en stedfortreder som skal delta på denne samlingen. Vi vet allerede om et par soppsakkyndigansvarlige som ikke har anledning til å delta denne helgen. Da bør styret utpeke en stedfortreder, slik at foreningen får med seg innholdet i det vi skal gå igjennom og delta i diskusjonene og vedtakene som skal gjøres denne helgen.  Medlemmene i utvalget til Forum for soppsakkyndige og Fagmykologisk råd velkommen til å delta. Vennligst gi beskjed om at du kommer med å melde deg på, slik at vi er sikker på å ha tilstrekkelig mat til alle.

Vi gleder oss til å se dere i Landbrukskvartalet på Grønland!

Lørdag

Tid Programpost
9:00 Innsjekking, kaffe og sosialt
10:00 Velkommen
10:15 Bli kjent
10:30

 

Sertifiseringskurset: Hva er status i foreningen din?
(Forbered en kort oppsummering for din forening.)
10:45 Kaffe
11:00 Vanskelige typer på soppkontrollen
13:00 Lunsj
14:00 Erfaringene med oppfølging av kandidatene ved Magnhild Larsen
15:00

 

Digital soppkontroll: Vi logger oss på simulatoren sammen
(Her trenger du datamaskin.)
15:15 Digital soppkontroll: Hvilke tanker har vi om brukeropplevelsen og retningslinjer.
15:30 Kaffe
15:45 Digital soppkontroll: Opplærings- og bemanningsbehov
16:30 Kunstig intelligens og soppidentifikasjon med Fredrik A. Dahl
17:00

 

Soppognyttevekster.no: Kalender og rapportering
(Her trenger du datamaskin.)
18:00

 

Vi går til Bruket for middag og sosialt.
Bruket ligger vegg i vegg med Norsk Restaurantskole i Schweigaardsgate 34C. Det blir ikke tid til å stikke hjemom først.

Søndag

Tid Programpost
9:00 Kaffe
10:00
Diskusjon om rollen til Forum for soppsakkyndige, vedtak av innstilling til styret og eventuelt valg av medlemmer.
11:00 Fagmykologisk råd innleder med Gro Gulden
12:00 Årets brosjyremateriell, diskusjon i plenum
12:30 Diskusjon om forslag til endring av normlisten
13:00 Lunsj
14:00 Debatt og vedtak: Retningslinjer for digital soppkontroll
Retningslinjer for fysisk soppkontroll
15:00 Avslutning og avreise

Dokumentene vi skal diskutere og vedta ligger på Styreweb. Gå til Sentralorganisasjon > Dokument > Arkivskap delt med foreningene > Soppsakkyndigsamling 2019 for å finne dem. Vi kommer ikke til å skrive ut disse dokumentene. Ta dem med i det formatet du selv ønsker.

Du kan finne et kart med instruksjoner om hvor du finner kontoret, Bruket og Norsk Restaurantskole samt hotellforslag via bit.ly/NSNF-Oslo.

Refusjon/reiseregning

Prinsippet for å gjøre opp reisekostnader er at hver enkelt forening betaler alle kostnadene for sin soppsakkyndigansvarlig, og så betaler forbundet de samlede utleggene for foreningen minus egenandelene. Da kan dere gjøre det som dere selv vil internt, og gi oss en oversikt som spesifiserer:

  • Navn på deltaker/delegat
  • Totale reisekostnader (tog, fly, buss, båt, bil) per deltaker/delegat.
  • Totale oppholdskostnader (hotell, privat overnatting) per deltaker/delegat.

Om noen krever måltider refundert, må dette spesifiseres spesielt. Vi regner alle måltider som dekket i selve arrangementet, så vi må få info om eventuelle unntak.

Sett det opp i et regneark, i en tekstfil, rett inn i e-posten, eller lignende. Poenget er at det skal være oversiktlig og lett for oss å se informasjonen vi ber om. Ikke trekk fra egenandelen, det gjør vi! Send til post@soppognyttevekster.no.

Dette er prinsippene og prisene for dere som skal og kan delta. Spør om det er noe som er uklart eller konkrete problemstillinger dere vil ha luftet, vi svarer kjapt.

Deltaker 1 er foreningens soppsakkyndigansvarlig eller vara, som betaler en egenandel på kr 750 for hele helgen, inkludert kostnader til reise- og opphold
Deltaker 2 er det opp til foreningen å sende. Denne deltakeren betaler kr 1250 i egenandel for hele helgen, inkludert kostnader til reise- og opphold.
Deltaker 3: De større foreningene ønsker kanskje å også ha med en tredje deltaker. Det er i så fall OK, men da må foreningen dekke alle kostnader til reise og opphold.

Dette var retningslinjene for kostnadsnivåer og priser:

  • Det er et tak på kr 1000,- per hotelldøgn.
  • Privat overnatting dekkes etter statens satser, for tiden kr 435,- per natt .
  • Kjøring med privatbil dekkes med kr 2,- per km.

Velkommen skal dere være!