NSNFs organisasjonssamling og årsmøte 2020 (AVLYST)

Praktisk info

Fra: 25.04.2020 09:00

Til: 26.04.2020 15:00

Adresse: Schweigaards gate 34C, 0191 Oslo, Norge

Forening: NSNF

Region: Landsdekkende

Pris fra: Kr

Dette arrangementet er kun for medlemmer.
Bli medlem her

Arrangementet er allerede ferdig

Kjære tillitsvalgte og årsmøtedelegater!

Vi håper dere har satt av helgen allerede, og at riktig mange kan komme. Vi gjør det litt annerledes i år, ved at vi bruker hele lørdagen til organisasjonstenkning og hele søndagen til årsmøtet.

Denne påmeldingen gjelder dere som skal delta BEGGE dager. Skal du bare delta på årsmøtet, bruk denne påmeldingen.   Påmeldingsfrist for alle er 1. april. 

Vi skal i år være på Bruket (der vi hadde middag om kvelden i fjor). De har en fin konferansesal. Adressen er Schweigaards gate 34C, i gangavstand fra Oslo S, Oslo bussterminal, Grønland T-banestasjon. Stoppested for buss og trikk rett utenfor. Slik blir den grove planen, flere detaljer om innholdet kommer etterhvert.

Lørdag 25. april: NSNFs organisasjonssamling 2020

09:00: Innsjekk og kaffe og frukt

10:00: Programmet begynner

13:00  Lunsj

14:00  Programmet fortsetter

19:00  Middag og fest på Bruket

Det blir flere korte pauser underveis i programmet.

Søndag 26. april: NSNFs årsmøte 2020

Vedlagt er oversikt for delegatfordeling med grunnlag i medlemstallene for 2019. Den må sendes inn innen 1. april til post@soppognyttevekster.no Delegatene har i utgangspunktet hver én stemme, men kan ha med fullmakt fra andre delegater i egen forening slik at foreningens samlete stemmetall realiseres. En forening kan også ha med fullmakt fra inntil to (2) andre medlemsforeninger. Vedlagt er skjema for slike delegatfullmakter.

I tillegg kan ethvert medlem av forbundet delta på årsmøtet som observatør med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Ønsker du å delta som observatør, må du også melde deg på på denne lenken.

Program:

09:00              Innsjekk; kaffe og frukt. Alle delegater må være registert innen kl. 10:00.

Hvis du er langveisfarende, så spør eventuelt om unntak.

10:00             Åpning og foredrag om frivillighetens utfordringer

11:00              Kaffe og frukt/kjeks

11:30              Årsmøte del 1

13:00              Lunsj for alle delegater og observatører

14:00              Årsmøte del 2

15:00              Årsmøtet avsluttet

Sakspapirer sendes ut til foreningene og alle påmeldte innen tre uker før selve årsmøtet. Da legges papirene også ut som pdf-lenker på arrangementet på kalenderen på nettsiden.

Vi minner om vedtektene 4.1.3 om at eventuelle forslag som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må sendes styret innen utgangen av februar. Forslagene sendes til post@soppognyttevekster.no. Vi kommer forøvrig til å fremme et vedtektsendringsforslag om at denne fristen settes til to -2- uker før sakspapirene sendes ut, for å fange opp at tidspunktet for årsmøtet ikke er fast.

Det er mulig å melde på flere delegater og observatører samtidig. Husk å angi informasjon vi ber om under nedtrekkmenyen Alternativer. I kommentarfeltet skal du angi hvilken forening du kommer fra og rollen din i foreningen. Her må du også si fra om du har behov for spesialmeny.

Deltaker 1 er foreningens leder; nestleder eller den som foreningen har valgt til å representere seg, , som betaler en egenandel på kr 750 for hele helgen, inkludert kostnader til reise- og opphold

Deltaker 2 er det opp til foreningen å sende. Denne deltakeren betaler kr 1250 i egenandel for hele helgen, inkludert kostnader til reise- og opphold.Deltaker 3: De større foreningene ønsker kanskje å også ha med en tredje deltaker. Det er i så fall OK, men da må foreningen dekke alle kostnader til reise og opphold.

Påmeldingsfrist er 1. april 2020. .

Refusjon/reiseregning

Prinsippet for å gjøre opp reisekostnader er at hver enkelt forening betaler alle kostnadene for sin(e) utsendte og så refunderer forbundet de samlede utleggene til foreningen minus egenandelene. Da kan dere gjøre det som dere selv vil internt, og gi oss en oversikt som spesifiserer kostandene, slik:

  • Navn på deltaker/delegat
  • Reisekostnader (tog, fly, buss, båt, bil) per deltaker/delegat.
  • Oppholdskostnader (hotell, privat overnatting) per deltaker/delegat.
  • Om noen krever måltider refundert, må dette spesifiseres spesielt. Vi regner alle måltider som dekket i selve arrangementet, så vi må få info om eventuelle unntak.

Send til post@soppognyttevekster.no. Husk å legge ved kopi av bilagene!

NSNF bruker Skattedirektoratets trekkfrie satser som grunnlag for utbetaling av diett- og reisegodtgjørelser til tillitsvalgte og frivillige som gjør arbeid i organisasjonen. Se detaljer her. I tillegg legger vi disse prinsippene til grunn:

Det er et tak på kr 1000,- per hotelldøgn.

Privat overnatting dekkes i tråd med de trekkfrie satsene, for tiden kr 435,- per natt

Reise dekkes med rimeligste transportløsning. Kjøring med privatbil for kortere avstander dekkes med kr 3,50,- per km.

VELKOMMEN SKAL DERE VÆRE!

Vennlig hilsen

Styret i NSNF

v/ Steinar Weseth (styreleder)

Last ned komplett pdf med årsmøteinnkallling,  utdrag av vedtekter,  delegatfordeling og delegatfullmakt.