Andre kartleggingstur til Larvik

Praktisk info

Fra: 22.06.2019 10:00

Til: 22.06.2019 16:00

Adresse: Holmfossveien 6, 3282 Kvelde, Norway

Forening: NSNF

Region: Landsdekkende

Pris medlem: Gratis:

Pris ikke-medlem: Gratis:

Arrangementet er allerede ferdig

Tverrfaglig kartleggingstur til Kvelderønningen i Larvik.

Turen vil ha fokus på arter i gammel fattig edellauvskog. Vi ser etter insekter, fugl, blomster, vedboende sopp, lav og mose. Lær mer om kartlegging av arter og få et lærerikt møte med kartleggere fra andre foreninger.

  • Frammøte kl.10 på Esso i Kvelde.
  • Turen varer til ca. kl.16.00.
  • Ta med matpakke.
  • Krever ingen påmelding.

Samarbeid med Larvik Botaniske Forening, Norges sopp-og nyttevekstforbund, Norsk Zoologisk Forening og Norsk entomologisk forening.

Fellestur:
Bli med ut og kartlegg arter! Hvert år arrangerer Sabima i samarbeid med Norsk entomologisk foreningNorsk Zoologisk ForeningNorsk Botanisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund tverrfaglige kartleggingsturer. Turene er både sosiale og lærerrike, og passer for alle med stor naturinteresse. Fellesturene bidrar til å øke kunnskapen om naturmangfoldet og styrke kartleggingsmiljøene. Les mer om fellesturene her. 


Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/u678702913/domains/poppilou.com/public_html/wp-content/themes/soppognyttevekstforening/partials/events/events-generell.php on line 430