Introduksjoner til de vanligste kjukene med Siri Khalsa fra Kjukelaget

Inger Lise Fonneland og Siri Khalsa i mikroskoperingsrommet på slørsoppkonferansen i Valdres. Foto: Lene Johansen. Foto: Lene Johansen

Praktisk info

Fra: 13.04.2020 12:00

Til: 13.04.2020 13:00

Adresse: Schweigaards gate 34F, 0191 Oslo, Norway

Forening: NSNF

Region: Landsdekkende

Pris medlem: Gratis:

Pris ikke-medlem: Gratis:

Antall plasser: 240

Antall plasser igjen: 74

Arrangementet er allerede ferdig

Foredraget foregår på nettet. Bli med hjemmefra.

Vedboende sopp er spennende. De har en viktig funksjon i naturen og du kan finne dem hele året. Siri Khalsa skal gå igjennom kjennetegnene på en rekke vanlige kjukearter som er lette å bestemme i felt.

Møtet vil bli arrangert i videokonferanseprogrammet Google Meet. For å bli med kan du enten logge deg på den med nettleseren Chrome på datamaskinen din.
Det er også mulig å bruke en app på mobiltelefonen. Du finner appen på Google Play eller Appstore. Informasjon om hvordan du logger deg på vil bli sendt ut k. 9.00 på mandag.

Har du ikke fått påloggingsinformasjon kl. 11.00 på mandag, tar du kontakt med Pål på pal@soppognyttevekster.no