Innføring i kartlegging for unge og studenter

Praktisk info

Fra: 11.05.2019 11:00

Til: 11.05.2019 16:00

Adresse: 0682 Oslo, Norway

Forening: NSNF

Region: Landsdekkende

Pris medlem: Gratis:

Pris ikke-medlem: Gratis:

Arrangementet er allerede ferdig

Bli kjent med kartleggermiljøet.

Vil du lære om kartlegging av arter? 
Bli kjent med det frivillige kartleggingsmiljøet og lær om hvordan drive med kartlegging av arter. Turen vil ha fokus på kartleggingsmetodikk, og det vil bli gitt innføring i bruk av GPS, artsbestemmelse, dokumentasjon og rapportering.

Vi drar til Østensjøvannet i Oslo kommune. Østensjøvannet har et stort biologisk mangfold og regnes som en av Norges rikeste innsjøer på vann- og sumpvannplanter, som er gunnlaget for et rikt fugle- og dyreliv. Vi ser nærmere på fugl, amfibier, insekter, karplanter, lav, mose, sopp og andre ting som dukker opp på turen.

  • Oppmøte på Skøyenåsen t-banestasjon.
  • Turen starter kl.11:00 og avsluttes rundt kl.16:00.
  • Ta med matpakke.
  • Krever ingen påmelding.
  • Åpen for alle.

Samarbeid med Ung botaniker, Ung entomolog, Norsk Zoologisk Forening og Norges sopp- og nyttevekstforbund.

Arrangementet på Facebook.


Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/u678702913/domains/poppilou.com/public_html/wp-content/themes/soppognyttevekstforening/partials/events/events-generell.php on line 430