NSNFs årsmøte 2020 (AVLYST)

Praktisk info

Fra: 26.04.2020 09:00

Til: 26.04.2020 15:00

Adresse: Schweigaards gate 34C, 0191 Oslo, Norge

Forening: NSNF

Region: Landsdekkende

Pris fra: Kr

Dette arrangementet er kun for medlemmer.
Bli medlem her

Arrangementet er allerede ferdig

Innkalling til NSNFs årsmøte 2020 søndag 26. april

Kjære årsmøtedelegater og observatører!

Styret innkaller med hjemmel i NSNFs vedtekter 4.1 til ordinært årsmøte i Norges sopp- og nyttevekstforbund på Bruket i Schweigaardsgate 34C, Oslo på søndag 26. april kl 10:00 til 15.00.  Vi åpner for registering av delegater fra kl. 09:00.  Mer informasjon og påmelding finner du på arrangementet i kalenderen på nettsidene.

Årsmøtet i år blir litt annerledes, ved at vi har satt av hele dagen til dette.  Dette er etter forslag fra en forening med lang reisevei,  for at man skal få god tid til gjennomføringen og rekke hjem i rimelig tid på kvelden.

Dagen før har vi organisasjonssamling. Merk at delegater som deltar på organisasjons-samlingen,  melder seg på til årsmøtet gjennom denne lenken.

Påmeldingsfrist for alle er 1. april.  Dette er også fristen for å sende inn delegatoversikten til forbundet.  Send til post@soppognyttevekster.no

Vedlagt er oversikt for delegatfordeling med grunnlag i medlemstallene for 2019. Delegatene har i utgangspunktet hver én stemme, men kan ha med fullmakt fra andre delegater i egen forening slik at foreningens samlete stemmetall realiseres. En forening kan også ha med fullmakt fra inntil to (2) andre medlemsforeninger.  Vedlagt er skjema for slike delegatfullmakter.

I tillegg kan ethvert medlem av forbundet delta på årsmøtet som observatør med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.  Ønsker du å delta som observatør, må du også melde deg på på denne lenken.

Program:

09:00              Innsjekk; kaffe og frukt. Alle delegater må være registert innen kl. 10:00.

Hvis du er  langveisfarende, så spør eventuelt om unntak.

10:00             Åpning og foredrag om frivillighetens utfordringer

11:00              Kaffe og frukt/kjeks

11:30              Årsmøte del 1

13:00              Lunsj for alle delegater og observatører

14:00              Årsmøte del 2

15:00              Årsmøtet avsluttet

Sakspapirer sendes ut til foreningene og alle påmeldte innen tre uker før selve årsmøtet. Da legges papirene også ut som pdf-lenker på arrangementet på kalenderen på nettsiden.

Vi minner om vedtektene 4.1.3 om at eventuelle forslag som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må sendes styret innen utgangen av februar. Forslagene sendes til post@soppognyttevekster.no.  Vi kommer forøvrig til å fremme et vedtektsendringsforslag om at denne fristen settes til to -2- uker før sakspapirene sendes ut, for å fange opp at tidspunktet for årsmøtet ikke er fast.

Det er mulig å melde på flere delegater og observatører samtidig. Husk å angi informasjon vi ber om under nedtrekkmenyen Alternativer. I kommentarfeltet skal du angi hvilken forening du kommer fra og rollen din i foreningen. Her må du også si fra om du har behov for spesialmeny.

Dekning av reisekostnader

Der valgte delegatene betaler en egenandel på kr 750,- inkludert kostnader til reise- og opphold. Observatører må selv dekke reise- og oppholdskostnader.

Prinsippet for å gjøre opp reisekostnader er at hver enkelt forening betaler alle kostnadene for sin(e) utsendte og så refunderer forbundet de samlede utleggene til foreningen minus egenandelene. Da kan dere gjøre det som dere selv vil internt, og gi oss en oversikt som spesifiserer kostnadene, slik:

  • Navn på delegaten(e)
  • Reisekostnader (tog, fly, buss, båt, bil) per deltaker/delegat.
  • Oppholdskostnader (hotell, privat overnatting) per deltaker/delegat.
  • Om noen krever måltider refundert, må dette spesifiseres spesielt. Vi regner alle måltider som dekket i selve arrangementet, så vi må få info om eventuelle unntak.

Send til post@soppognyttevekster.no. Husk å legge ved kopi av bilagene!

NSNF bruker Skattedirektoratets trekkfrie satser som grunnlag for utbetaling av diett- og reisegodtgjørelser til tillitsvalgte og frivillige som gjør arbeid i organisasjonen. Se detaljer her. I tillegg legger vi disse prinsippene til grunn:

  • Det er et tak på kr 1000,- per hotelldøgn.
  • Privat overnatting dekkes i tråd med de trekkfrie satsene, for tiden kr 435,- per natt.
  • Reise dekkes med rimeligste transportløsning.
  • Kjøring med privatbil for kortere avstander dekkes med kr 3,50,- per km.

VELKOMMEN SKAL DERE VÆRE!

Vennlig hilsen

Styret i NSNF

v/ Steinar Weseth (styreleder)

 

Last ned komplett pdf med innkalling, utdrag vedtekter,  delegatfordeling og delegatfullmakt.