Agarica

AGARICA er forbundets mykologiske tidsskrift. Det kommer en gang i året.  Her publiserer vi fagfellevurderte originalartikler innen alle aspekter av mykologi.  Det kan være forskningsartikler, oversiktsartikler og korte forskningsartikler. I tillegg publiseres også (uten fagfellevurdering) populariserte utgaver av mer omfattende forskningsartikler, kortere notiser og bokanmeldelser. AGARICA inneholder bidrag på norsk, svensk, dansk og engelsk.  Publisering i Agarica gir publiseringspoeng for vitenskapelige artikler  i Norge. Ønsker du å abonnere på AGARICA?   Send melding til  post@soppognyttevekster.no eller ring 922 66 276.  Abonnement koster per utgave  kr 250,- inkl. porto for medlemmer, kr 300,- inkludert porto for ikke-medlemmer og kr 400,- inkludert porto for institusjoner.   Det legges på kr 100,-  for betalingsomkostninger og ekstra porto for abonnenter med adresse  i utlandet. Er du interessert i innholdet i tidligere utgaver?   Du finner dem her. Det mangler noen nummer, men vi arbeider med å tak i filene og vil publisere de manglende volumene så fort vi kan.

Vi har egne sider til de nyere spesialnummerene:

Agarica 40:  Special issue on slime moulds (myxomycetes) in Norway    

Agarica 41:  Special issue on Helvella (soon out)

 

Veiledning til forfatterne Norsk English

 

Vil du komme i kontakt med redaksjonen?

Redaktører: Anders K. Wollan  – anders.wollan @ nhm.uio.no   Ella Thoen – ella.thoen@ibv.uio.no

Redaksjonsekretær: Jon-Otto Aarnæs – jaarnas @ broadpark.no

Redaksjonskomité: Gro Gulden  – gro.gulden @ nhm.uio.no Even W Hanssen – even.w.hanssen @ sabima.no Klaus Høiland – klaus.hoiland @ bio.uio.no Håvard Kauserud – havard.kauserud @ bio.uio.no Volkmar Timmermann – tiv @ nibio.no Lone Ross Gobakken – gol @ nibio.no